Flytekran

Flytekran

Taklift er en A-frame sheerleg flytekran. Kranen har en løftekapasitet på opptil 400 tonn i 45 meters høyde og på 14 meters utlegg. Kranen kan utstyres med jibb, slik at man har kapasitet til å løfte 200 tonn i opptil 76 meters høyde.

Flytekranen kan slepes i åpne sjø, og kan løfte i beskyttet farvann. Vi opererer i hele Skagerak, i fra Tyskland til og oppover norskekysten til Bergen.

Oppdrag med flytekran

Vi utfører mye løft av tyngre kolli på båt med flytekran. Dette kan være løft og frakt av større kolli fra og til skip. Flytekran blir også brukt under bygging av bruer, kaier og fergelemmer. Dette gir da muligheten til å bygge produktet på stedet, og senere flytte produktet på plass. Dette er både tidsbesparende og effektivt. Dersom det for eksempel skal bygges en tunnel under en jernbane, gir det muligheten for å bygge ferdig tunnelen på stedet og i ettertid sette inn tunnelen. Dette vil være effektiv, og gjør at man ikke trenger å stenge ned eventuelt togtrafikk på stedet over lengre tid.

Samme gjelder med bruer. Dette er tidsbesparende, og trafikken blir påvirket kortest mulig. Kaier kan også bygges mer og mer i moduler. Flytekran blir også brukt til berging av fartøy som har sunket eller ligger på grunn ett eller annet sted og ved frakt av strømkabler.

Bestill flytekran i dag

Flytekran kan bli et bra verktøy for å bedre prosessen med større prosjekter som vei, tunnel, kai og bruer. Kontakt oss i dag for mer informasjon om våre tjenester innen flytekran eller for bestilling.

For informasjon, kontakt:

Magnus Nilsen   Epost: nilsen@kranringen.no, Telefon: +47 911  99 044

Trond Kittilsen    Epost: trond@boa.no, Telefon: +47 901 69 031