Om oss

MOT NYE HØYDER SIDEN 1924!

Kranringen AS er et selskap med røtter helt tilbake til 1924.

I løpet av et århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større og bredere, kundene flere og jobbene mer krevende. I dag er Kranringen en av Norges største og mest komplette leverandører innen kranløft og transport til oppdragsgivere i ulike segmenter.

Kranringen eies av Crane Norway, og med fem sentralt plasserte avdelinger i Sørøst-Norge disponerer Kranringen store ressurser. Gjennom en fusjon av alle våre avdelinger fra 2014 får vi mer nærhet til markedet, samtidig som vi blir i bedre stand til å møte et økende behov for våre tjenester.

For oss er ingen oppdrag for små og ingen for store.

Vi betjener private, industrien og det offentlige med våre tjenester. Kranringen disponerer kraner som tar løft opp til 1350 tonn og transportutstyr som tar opp til 2.200 tonn på hjul. Alle oppdrag blir skreddersydd etter kundens behov og oppdragets omfang.

Sikkerhet er i fokus hos Kranringen.

Derfor har vi har satt oss følgende mål for vårt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid:

Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig.

Levere ethvert oppdrag i henhold til de spesifikasjonene kunden setter og i henhold til de krav som gjeldende standarder for faglig utførelse beskriver, slik at kunden får det produktet han forventer.

For å nå dette målet, er det innført et virksomhetssystem som tilfredstiller både HMS forskrifter og dagens krav til kvalitetsystem. Vi har valgt å følge standard ISO 9001.