Godkjenninger

Kranringen har følgende godkjenninger / sertifiseringer:
  • Startbank - 2021
  • Achilles JQS - 2021
  • Achilles UNCE - 2021
  • ISN - fra 2015
  • ISO 9001:2015 - til 2023
  • ISO 45001:2018 - til 2023