Referanser

Flytting av hangar Geiteryggen Flyplass Skien

Flytting av stabbur i Skien

Løft av kolonne Bis Rafnes

Flytting av maskiner i Kongsberg

Flytting av barnehage Porsgrunn

Kuppeløft på Vallø kirke