Mobilkran AS bilr en del av Kranringen

Kranringen har fra 1. januar 2015 overtatt det Førde baserte kranutleieselskapet Mobilkran AS. Selskapet skal drive videre som tidligere med Reidar Kandal som daglig leder. Mobilkran AS ble etablert i 2007, og har i dag 5 ansatte. Maskinparken består i dag av 2 mobilkraner på 80 og 110 tonn, og en kranbil.  Vi ønsker alle ansatte i Mobilkran AS velkommen, og ser frem til et godt samarbeid fremover.