Veietjenester

Veietjenester

Kranringen AS tilbyr veietjenester med center of gravity beregning.(COG) Systemet kan beregne tyngdepunkt på moduler opp til 600 tonn. Det består av 4 stk. veiepunkter hvor man kan avlese meget nøyaktige målinger på vekt og tyngdepunkt. Vi leverer tjenester i henhold til NS-EN ISO 19901-5. Veiing kan også utføres med veiecelle til å henge i krankrok, kapasitet 500 tonn.

Veietjenester blir mye brukt innen offshore industrien. Dette for å veie og dokumentere alle tyngdepunkter på moduler som skal fraktes. Noen av modulene skal kanskje fraktes jorda rundt og monteres på andre siden av kloden. Det er da viktig å ha riktige opplysninger om tyngde og hvordan modulen vil oppføre seg på andre siden av jorden.

Verifisering av beregninger

Veietjenester blir brukt for å verifisere at beregningene til ingeniørene stemmer. Vi kan bekrefte, avkrefte eller korrigere målene til ingeniøren for å få nøyaktige mål. Dette er viktig da det finnes regler og krav om dokumentasjon på at målene er korrekte.

Det er stort sett en tjeneste som blir brukt innen offshore industrien, men kan også være av interesse i andre industrier hvor mål, tyngdepunkter eller trykkpunkter må dokumenteres.