Bærekraftig forretningspraksis

Åpenhetsloven

Kranringen forholder seg til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I henhold til kravene ligger våre aktsomhetsvurderinger tilgjengelig for alle som ønsker å lese dem.

Menneskerettigheter og bærekraftig forretningspraksis

Alle Crane Norway selskapene jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og FNs Global Compacts ti prinsipper.

Kranringen og Crane Norway selskapene skal

MENNESKERETTIGHETER

▪ støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter

▪ kontrollere at virksomheten ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter

ARBEID

▪ respektere organisasjonsfriheten og anerkjenne retten til kollektive forhandlinger

▪ ikke akseptere menneskehandel, tvangsarbeid og forbudte former for barnearbeid

▪ tilby trygge, sunne og sikre arbeidsforhold

▪ sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

MILJØ

▪ støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer

▪ ta initiativ for å fremme økt miljøansvar

▪ oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

ANTIKORRUPSJON

▪ motsette seg enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Alle ansatte i Crane Norway selskapene, og innleid personell skal følge denne politikken. Vi forventer at våre leverandører anerkjenner og følger lojalt denne politikken. Vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø forårsaket av egen virksomhet eller i leverandørkjeden.